Onderzoek

Kijken in de grond


Image

Ecologisch bouwmateriaal & verbeelding van het landschap.
We gaan op zoektocht.

Een samenwerking tussen:
Studio Stephan Schagen & CHRITH architecten.


Windgedroogde aardestenen

Met ‘Kijken in de grond’ gaan we op zoek naar de eigenheid en vanzelfsprekendheid van de grond en het cultuurlandschap in de vorm van een windgedroogde aardesteen.

Aan de hand van de geologische kaart van Nederland maken we een serie portretten van de Nederlandse bodem. De vorm: de 'op de wind gedroogde aardesteen'. We maken een reis door het Nederlandse landschap om locaties te zoeken voor het maken van onze stenen. Op elke locatie wordt een unieke steen samengesteld waarvoor de lokale aarde, een plantaardige structuur en een plaatselijk mineraal de basis vormen.

Met het onderzoek willen we de discussie aanwakkeren over grondgebruik, landschap, landbouw, bouwmaterialen en de onderlinge samenhangen. Het verhalend landschap achter de stenen onderzoeken we met diverse culturele en wetenschappelijke partijen.

In samenwerking met Natuurmonumenten, het Centre for Global Heritage and Development en Oskam V/F. Het onderzoek wordt gesteund door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

Volg het project op Instagram onder @kijkenindegrond.

Volg 'Kijken in de grond' op de project website kijkenindegrond.nl.

Kijk de online lunch lezing van 25 maart 2021 terug.


Image

Globale bodemkaart van Nederland.
Atlas van Nederland, deel 14: Bodem, 1987


Image
Image

Eerste serie stenen.


Het maak-proces

  1. Delven van de specifieke grondsoort op locatie: klei, zand, silt, mergel, etc.
  2. Mengen van de gewonnen aarde, de toevoegingen en de juiste hoeveelheid water.
  3. Vormen van de unieke aardestenen.
  4. Persen met een mobiele persmachine.
  5. Drogen in de wind in een drooghuisje op locatie.
  6. Bouwen van een beeldend object, afspiegeling van bodem en landschap.


Image

Delven
Image
Image
Image
Image
Image

Image
Image
Image
Image

Image
Image
Image
Image

In het lab

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

Dit onderzoek wordt gesteund door:

Image

Stacks Image 185_23


© 2024 CHRITH architects
info@chrith.com