De woningen worden volledig met stro geïsoleerd

Strobouw in de stad


Stacks Image 416

BINDER Amstelkwartier

Het ontwerp ‘De Binder’ was onze inzending voor het Amstelkwartier (kavel 10b). We passen in het gehele plan maximaal biobased materialen toe. CHRITH architects & lab03 architecten waren verantwoordelijk voor korrel E. De overige plandelen zijn door Mecanoo en NL architects ontworpen. Binnen het plan vervult ons bouwdeel een pioniersfunctie op het gebied van gestapeld biobased bouwen. De woningen worden volledig met stro geïsoleerd!


Het materialenpalet

In alle plandelen (130 woningen, een supermarkt en winkel- en bedrijfsprogramma) worden diverse materialen hergebruikt en is met zoveel mogelijk bio- en geobased materialen ontworpen:
- Volledig houten constructie (met uitzondering van de parkeerkelder en de liftschachten).
- Biobased (inblaas) isolatie voor alle buitenwanden en grote delen van het dak, in samenwerking met Building Balance (ketens van land naar pand) en Nieman ingenieurs (brandveiligheid). Voor deze schaal en context uniek voor Nederland!
- Gevelafwerking voor een groot gedeelte van inlands hout, in samenwerking met Staatsbosbeheer (Hollands hout)
- Biobased binnenwanden met waar mogelijk een biobased afwerking.
- De eerste biobased ingerichte supermarkt van Nederland (Jumbo).


Stacks Image 420

Het plan op jaarbasis energiepositief

Alle ontwerpelementen dragen zowel bij aan de ruimtelijke kwaliteit als aan de beperking van materiaal- en energieverbruik. Zo maken we gebruik van overstekken die naast zonwering ook reliëf en diepte in de gevels brengen. De verhouding open-dicht van de gevels (40-60%) zorgt daarnaast voor een evenwicht tussen architectonische uitstraling, privacy en duurzaamheid. PV-panelen zijn zowel in de gevels als in het daklandschap geïntegreerd. Het blok omsluit een zeer groene binnentuin en er is veel aandacht besteed aan natuurinclusiviteit.
Door de vele (integraal toegepaste) duurzaamheidsmaatregelen is het gehele plan op jaarbasis energiepositief. De MPG-score van 0.31 is erg laag en zegt veel over onze duurzaamheidsambities. We zijn er ook bijzonder trots op dat de integrale CO2-uitstoot van 2025 tot 2050 negatief is! Ofwel, ons ontwerp maakt de CO2 beleidsopgave voor 2050 van Nederland en Amsterdam kleiner, in plaats van groter!


Stacks Image 496

Stacks Image 499

Ontwerp: 2023

Opdrachtgever:
DubbeLL – buurtontwikkelaars
Jumbo Food Group

Architectenteam:
Mecanoo, NL Architects, CHRITH Architects,
lab03 en MAAK space landschapsarchitecten.

Adviseurs:
Merosch (duurzaamheid)
Van Rossum (constructies)
Nieman (brandveiligheid), Wyne (retailmix)
Staatsbosbeheer (Hollands hout)
BuildingBalance, (ketens van land naar pand)
Repurpose (materiaalhergebruik)
Maike van Stiphout (natuurinclusiviteit)
Nelissen (bouwfysica en installaties)
Eneco (smart energy)
Pi Booy (teksten)Stacks Image 185_23


© 2024 CHRITH architects
info@chrith.com